ARTICOL

ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN CADRUL PROMAT Cod RUE: 50; Cod SMIS: 161701

Postat in 10.05.2024 - 11:41 | Categorie: Comunicate de presa | Vizualizari: 184

 

S.C. PROMAT COMIMPEX S.R.L., cu sediul în localitatea Tășnad, Str. Infrățirii 112, judeţul Satu Mare, România și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, au semnat la data de 27.07.2023 contractul de finanțare nr. 2280/27.07.2023, în valoare totală de 4.829.404,05 lei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea nivelului de utilizare al energiei provenită din surse regenerabile, respectiv din surse solare prin integrarea la nivelul fluxului tehnologic a unei unități de producție a energiei electrice din surse solare pentru asigurarea consumului propriu rezultat din activitatea productivă a întreprinderii.Rezultate așteptate în urma implementării proiectului sunt:

  • Achiziție de active cu rol determinant în creșterea ponderii utilizării resurselor energetice regenerabile la nivelul fluxului de producție;

  • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră raportate la creșterea ponderii utilizării energiei provenite din surse regenerabile la nivelul conturului analizat.

Proiectul, care primește finanțare din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritara 11 - Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și de stimulare a utilizării energiei din surse regenerabile nivelul întreprinderilor vizează Obiectivul Tematic 4 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele”, Obiectivul Specific 11.1 – Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor promovează acţiuni orientate spre măsuri de eficiență energetică și reducerea consumului, va fi implementat în perioada 27.07.2023 – 31.12.2023, în Tășnad, str. Înfrățirii, nr. 112, jud. Satu Mare; Tășnad, str. Gării, nr. 29, jud. Satu Mare; Localitatea Chereușa, nr. 230, jud. Satu Mare; Loc. Cehu Silvaniei, Str. Hododului, Nr. 10, Jud. Sălaj, România.

Valoarea totală a proiectului este de 4.829.404,05 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 1.558.970,28 lei, după cum urmează: din Fondul de Coeziune – 1.325.124,74 lei şi Bugetul Naţional – 233.845,54 lei.

Domeniul de activitate în care se dorește realizarea investiției este cel al exploatării spațiilor de depozitare pentru toate tipurile de mărfuri, silozuri de cereale, depozite generale de mărfuri, depozite frigorifice, rezervoare (tancuri de depozitare) etc., domeniul delimitat conform legislației în vigoare prin Codul CAEN 5210 – Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi.

 

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

 

Date de contact:

PROMAT COMIMPEX S.R.L.

Localitatea Tășnad, Str. Infrățirii, nr.112, judeţul Satu Mare, România

Persoană de contact: CRISTIAN MOLDOVAN

Tel.: 0745239890, e-mail: promattasnad@gmail.com

Categorii blog