ARTICOL

ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN CADRUL PROMAT Cod RUE: 50; Cod SMIS: 161701

Postat in 10.05.2024 - 11:48 | Categorie: Comunicate de presa | Vizualizari: 173

S.C. PROMAT COMIMPEX S.R.L., cu sediul în localitatea Tășnad, Str. Infrățirii 112, judeţul Satu Mare, România și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, au semnat la data de 27.07.2023 contractul de finanțare nr. 2280/27.07.2023, în valoare totală de 4.829.404,05 lei.

Scopul proiectului vizează atingerea următoarelor deziderate:

- Reducerea emisiilor de carbon în atmosfera rezultate din activitatea de producție energie – unitatea de producție energie instalata urmare a prezentului proiect investițional va utiliza resurse regenerabile, respectiv resursele solare, aspect ce va conduce la reducerea cantităților de combustibili fosili utilizai pentru producția energiei electrice necesare la nivelul unității de producție pentru operaționalizarea propriului flux tehnologic.

- Transformarea verde a întreprinderii prin introducerea unei politici eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor energetice din surse ecologice fără a afecta productivitatea si activitatea curenta a întreprinderii.

- Contribuirea la atingerea obiectivelor UE privind producția de energie electrica din surse regenerabile în conformitate cu Directiva (UE)2018/2001.

- Susținerea atingerii obiectivelor Pactului Verde European prin promovarea unei dezvoltări industriale sustenabile centrata pe utilizarea resurselor regenerabile de energie;

- Creșterea gradului de neutralitate climatica a întreprinderii urmare a faptului ca unitatea de producție energie electrica din surse solare va permite reducerea consumurilor de energie provenita din combustibili fosili.

Obiectivul general al proiectului este creșterea nivelului de utilizare al energiei provenită din surse regenerabile, respectiv din surse solare prin integrarea la nivelul fluxului tehnologic a unei unități de producție a energiei electrice din surse solare pentru asigurarea consumului propriu rezultat din activitatea productivă a întreprinderii.Rezultate așteptate în urma implementării proiectului sunt:

  • Achiziție de active cu rol determinant în creșterea ponderii utilizării resurselor energetice regenerabile la nivelul fluxului de producție;

  • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră raportate la creșterea ponderii utilizării energiei provenite din surse regenerabile la nivelul conturului analizat.

Proiectul, care primește finanțare din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritara 11 - Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și de stimulare a utilizării energiei din surse regenerabile nivelul întreprinderilor vizează Obiectivul Tematic 4 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele”, Obiectivul Specific 11.1 – Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor promovează acţiuni orientate spre măsuri de eficiență energetică și reducerea consumului, va fi implementat în perioada 27.07.2023 – 31.12.2023, în Tășnad, str. Înfrățirii, nr. 112, jud. Satu Mare; Tășnad, str. Gării, nr. 29, jud. Satu Mare; Localitatea Chereușa, nr. 230, jud. Satu Mare; Loc. Cehu Silvaniei, Str. Hododului, Nr. 10, Jud. Sălaj, România.

Valoarea totală a proiectului este de 4.829.404,05 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 1.558.970,28 lei, după cum urmează: din Fondul de Coeziune – 1.325.124,74 lei şi Bugetul Naţional – 233.845,54 lei.

Domeniul de activitate în care se dorește realizarea investiției este cel al exploatării spațiilor de depozitare pentru toate tipurile de mărfuri, silozuri de cereale, depozite generale de mărfuri, depozite frigorifice, rezervoare (tancuri de depozitare) etc., domeniul delimitat conform legislației în vigoare prin Codul CAEN 5210 – Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi.

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Categorii blog